Nowelizacja przepisów

Szansę na ostateczną oraz przejrzystą regulację przedstawionej problematyki stanowi podpisany przez prezydenta RP tzw. pakiet kolejkowy. Należy do niego przede wszystkim Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta, zmieniając Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jednoznacznie i bezpośrednio dopuszcza, by lekarz, który zna stan zdrowia pacjenta, mógł wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia bez przeprowadzenia jego badania. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Do góry