Rolą lekarza jest diagnozować. Pacjent może mieć choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie, astmę, nowotwór. W procesie rehabilitacji konieczna jest weryfikacja diagnostyki, czyli rozpoznanie chorób, które mają istotny wpływ na leczenie i rehabilitację, na to, że pacjent z takim samym urazem może być leczony w różny sposób. Weryfikacja rozpoznania chorobowego, uzupełnienie tego rozpoznania, ocena stanu funkcjonalnego, jest jedyną drogą prawidłowego leczenia, ogranicza ryzyko błędów, powikłań i de facto opłaca się także w zakresie ekonomicznym. Chory prawidłowo leczony ma terapię krótszą i tańszą. Ma szanse wrócić do pracy i być płatnikiem podatkowym, a nie rencistą żyjącym na koszt społeczeństwa.

Jeśli tych zmian pilnie nie wprowadzimy, rehabilitacja w Polsce w dalszym ciągu trwać będzie w sytuacji patowej. Społeczeństwa Europy starzeją się, w Polsce już blisko co piąty obywatel jest w wieku po 60. r.ż. A pamiętajmy, że człowiek w wieku podeszłym to prawdziwe wyzwanie dla medycyny, a przede wszystkim dla rehabilitacji.

Do góry