Dr hab. med. Barbara Gryglewska, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w Małopolsce

Biorąc pod uwagę strukturę wiekową obywateli naszego kraju, będziemy potrzebować coraz większej liczby geriatrów. Społeczeństwo starzeje się i siłą rzeczy nasza specjalność będzie miała coraz większe znaczenie. Problem w tym, że oczywistych zmian nie odzwierciedla medyczny rynek pracy. Paradoksalnie dla geriatrów nie ma miejsc zatrudnienia. Specjalność jest nisko wyceniana przez płatnika, więc dyrektorom placówek ochrony zdrowia nie zależy na zatrudnianiu geriatrów. Z drugiej strony z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia geriatria jest specjalnością priorytetową, co niesie przyznawanie maksymalnej liczby rezydentur.

Nie wszystkie miejsca szkoleniowe są jednak zajęte. Młodzi ludzie, mimo że coraz częściej planując swoją przyszłość, wybierają geriatrię, bardziej zainteresowani są specjalnościami, które dadzą im w przyszłości gwarancję zatrudnienia. Brakuje bowiem działań ze strony Ministerstwa Zdrowia, które uatrakcyjniłyby geriatrię pod względem tworzenia nowych stanowisk pracy.

Do góry