Podatki

Stawki karty podatkowej 2016 pozostają bez zmian

Edyta Szewerniak-Milewska

W 2016 roku fiskus dostanie od lekarzy rozliczających podatki według karty podatkowej tyle samo co w 2015 roku. Wynika to z obwieszczenia ministra finansów w sprawie stawek karty podatkowej (M.P. z 2015 roku poz. 1120).

Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania się przedsiębiorców z fiskusem. Nie wymaga prowadzenia ksiąg ani składania miesięcznych zeznań. Trzeba tylko prowadzić ewidencję zatrudnienia. Podatek płaci się w wysokości ustalonej w formie decyzji (odrębnie za każdy rok podatkowy) przez naczelnika urzędu skarbowego, niezależnie od osiągniętych przychodów. Ta forma opodatkowania jest dostępna tylko dla niektórych przedsiębiorców, w tym m.in. lekarzy. Dla nich określona w obwieszczeniu stawka zależy od liczby godzin, jakie przeznaczają na wykonywanie zawodu miesięcznie. Jeśli będzie to do 48 godzin – stawka wyniesie 14,80 zł za każdą godzinę; jeśli powyżej 48 do 96 godzin – 710,40 zł + 19,80 zł za każdą godzinę ponad 48. Z kolei jeśli lekarz określi, że będzie wykonywał zawód przez więcej niż 96 godzin miesięcznie, stawka podatku wyniesie 1660,80 zł.

Aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Lekarze, którzy dopiero planują założenie działalności, muszą złożyć wniosek przed jej rozpoczęciem. Od stycznia 2016 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, terminu i miejsca składania. Jest on zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. poz. 1972).

Do góry