Flesz

Flesz 

Jerzy Dziekoński

Pierwsze mapy

Kardiologia i onkologia to dwie pierwsze dziedziny, dla których Ministerstwo Zdrowia przygotowało mapy potrzeb zdrowotnych. Na ich podstawie będą kontraktowane usługi oraz pozyskiwane środki unijne. Według Komisji Europejskiej nakreślenie map jest niezbędne do racjonalnego wykorzystywania środków przeznaczonych na strategiczne inwestycje medyczne.

Do przygotowania zostało jeszcze 11 map: dla psychiatrii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, ortopedii, geriatrii, neurologii, pulmonologii, endokrynologii, diabetologii, hematologii oraz wad wrodzonych.

Miliony na leczenie ratunkowe

Ministerstwo Zdrowia zamierza utworzyć fundusz, z którego będą finansowane terapie pominięte w ustawie refundacyjnej. Według wstępnych informacji na ten cel resort zdrowia przeznaczy nawet 10 mln zł. Kierownictwo resortu zapewnia, że specjalny fundusz przeznaczony byłby dla wszystkich pacjentów, których leczenie nie zostało ujęte w ustawie refundacyjnej, bowiem dzisiaj nie ma przepisów, na podstawie których można by ich leczyć. Według zapowiedzi Konstantego Radziwiłła refundacja dotyczyłaby nie tylko leków, lecz również technologii medycznych. Planowane rozwiązania mają wejść w życie już w połowie 2016 roku. Według wstępnych szacunków na pierwszy rok funkcjonowania funduszu resort wyda od 5 do 10 mln zł.

Książeczka do korekty

Porozumienie Zielonogórskie apeluje do ministra zdrowia o wstrzymanie wydawania książeczek zdrowia dziecka do momentu wprowadzenia do dokumentu koniecznych korekt.

Jak zauważył w liście do Konstantego Radziwiłła prezes PZ Jacek Krajewski, w obowiązkowych książeczkach nie uwzględniono szeregu krytycznych uwag zgłoszonych przez środowiska medyczne do wcześniejszego projektu.

„Zdaniem wielu pediatrów zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz lekarzy neonatologów zatrudnionych na oddziałach szpitalnych, obecny wzór książeczki zdrowia dziecka nie dość, że nie spełni zadania, które przed nim postawiono, to na dodatek niepotrzebnie zabierze kolejne cenne minuty z czasu przeznaczonego na wizytę rodziców z dzieckiem w gabinecie lekarza” – przestrzega prezes PZ.

Odszkodowania bez sądu

Minister zdrowia zapowiedział przygotowanie projektu ustawy regulującej kwestię odszkodowań za niepożądane zdarzenia medyczne bez orzekania o winie lekarzy lub personelu medycznego. Według ministerialnych deklaracji resort zamierza powołać zespół, który opracuje założenia projektu takiej ustawy. Kluczowe jest wyeliminowanie z procesu dochodzenia winy, co jest czasochłonne i kosztowne. Ponadto dochodzenie winy stawia pacjenta i lekarzy bądź personel medyczny po przeciwnych stronach barykady. Nie jest to w przypadku ochrony zdrowia najszczęśliwszy model współpracy. Projekt ustawy roboczo nazwanej o „rekompensowaniu szkód medycznych na drodze pozasądowej bez konieczności udowodnienia winy” powinien być gotowy w ciągu kilku miesięcy.

Wraca projekt sieci szpitali

Pomysł utworzenia sieci szpitali, którego wdrażanie zainicjował dekadę wstecz prof. Zbigniew Religa, został wskrzeszony. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia utworzenie sieci zadeklarował wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Realizacja projektu nie może jednak ruszyć bez aktualnych i rzetelnych danych. A te przyniesie dopiero nakreślenie map potrzeb zdrowotnych, które mają być gotowe w kwietniu tego roku. Oznacza to, że tworzenie koncepcji sieci ruszy najwcześniej w połowie roku.

Egzamin zamiast oświadczenia

Zmieniają się zasady uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą – informuje OIL w Gdańsku. Od 18 stycznia br. obowiązuje nowa ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Dodatkowe wymogi dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli kształcenie w innym państwie członkowskim lub w języku innym niż polski, np. w ramach tzw. English Division. Dotychczas wystarczyło jedynie pisemne oświadczenie o znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. W świetle nowego art. 6 ust. 2 pkt 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdzeniem spełniania wymogu znajomości języka jest złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego organizowanego przez NRL.

Studia płatne

– Studia medyczne powinny być płatne, rozmawiam o tym z ministrem zdrowia – stwierdził w rozmowie z RMF FM minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zdaniem ministra należy rozważyć wprowadzenie pełnej odpłatności za studia na wydziałach lekarskich. Jak przyznał, nie może być tak, że państwo płaci za wykształcenie lekarza, a ten zaraz po studiach wyjeżdża za granicę. Pomysł Jarosława Gowina jest następujący – koszt nauki pokrywany byłby przez państwo w formie stypendiów, które młody lekarz po zakończeniu studiów musiałby przez określony czas odpracować. Minister zaznaczył, że wykształcenie lekarza to koszt 0,5 mln zł.

Pomysł Gowina rozpętał medialną burzę. Odcięło się od niego zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do góry