Akademia po dyplomie

Multiforum Interna 2016
Gastroenterologia

Prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski1

Opracowała Olga Tymanowska

1Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku

Small 10248

Prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski

W sesji nie ma zagadnień nieciekawych (czytaj: nudnych).

Wszystkie tematy niosą ze sobą bardzo duży ładunek praktyczny. Niektóre z nich dotyczą problemów istotnych i często spotykanych, ale niedostatecznie często omawianych, np. kamica żółciowa. Inne znowu dotyczą zagadnień, które – wydawałoby się – powinny być bardzo dobrze i powszechnie znane, np. zasady diagnostyki i leczenia zakażenia H. pylori, lecz codzienna praktyka wskazuje, że wiedza na ten temat jest zdumiewająco mała. Dermatolodzy w Polsce powszechnie winią zakażenie H. pylori za oporne w leczeniu zmiany skórne, np. trądzik różowaty, lecz jednocześnie nie zagłębiają się zbytnio w zrozumienie zasad diagnostyki tego zakażenia. Lekarze rodzinni chętnie podejmują się eradykacji H. pylori, lecz nierzadko stosują wytyczne sprzed 20 lat.

Dużym wyzwaniem dla wykładowców będzie sesja „Kłopotliwe objawy”. Każdy wykład dotyczy bowiem bardzo obszernego zagadnienia praktycznego, a wykładowca ma 25 minut na przekazanie „praktycznej esencji” tego problemu.

Wiedza z dziedziny gastroenterologii i innych dziedzin medycyny jest ważna dla każdego lekarza, tym bardziej że dziedziny te stają się wobec siebie coraz bardziej hermetyczne.

Jak ważna jest wielodyscyplinarna wiedza, obrazuje ten przypadek 56-letniej kobiety w okresie postmenopauzalnym z niedokrwistością z niedoboru żelaza i niewielkim podwyższeniem aktywności aminotransferaz. Kobieta ta pomimo braku wyraźnych objawów ze strony przewodu pokarmowego zgodnie z zasadami miała wykonane badania endoskopowe – gastroskopię i kolonoskopię, które nie wykazały istotnych odchyleń od normy; nie pobrano jednak wycinków do badania histologicznego z żołądka i dwunastnicy.

Lekarz rodzinny wykazał się szeroką wiedzą, podejrzewał nietypową postać celiakii i skierował pacjentkę ponownie do gastroenterologa z prośbą o diagnostykę w kierunku choroby trzewnej (celiakii). Wycinki pobrane z dwunastnicy podczas endoskopii wykazały zanik kosmków jelitowych, a we krwi stwierdzono podwyższone miano przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej. Włączenie diety bezglutenowej doprowadziło do trwałego ustąpienia niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Program i rejestracja:
www.podyplomie.pl/multiforum_interna2016

Do góry