Kraj

Badanie Białystok PLUS

Urszula Ludwiczak

Kompleksowe badania stanu zdrowia 10 tys. osób między 20. a 80. r.ż. przeprowadzą białostoccy naukowcy w ramach projektu Białystok PLUS (Polish Longitudinal University Study). Projekt realizowany będzie w ciągu czterech lat w Centrum Badań Innowacyjnych w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Karola Kamińskiego.

– Projekt Białystok PLUS jest unikalnym projektem w skali kraju, nawet w skali europejskiej – ocenia prof. Kamiński. – Dotychczas badania kohortowe obejmowały zazwyczaj jeden wycinek zdrowia ludności, dotyczyły np. układu krążenia, oddechowego, chorób nowotworowych. Tymczasem pacjent jest jednością i chcemy zbadać mieszkańców pod kątem zarówno układu oddechowego, krążenia, ewentualnych chorób nowotworowych czy zaburzeń metabolicznych, tak aby uzyskać wszechstronny obraz ich stanu zdrowia. Dzięki projektowi chcemy też uzyskać nowe, wiarygodne dane dotyczące tego, dlaczego niektóre choroby pojawiają się u konkretnych osób, jak również w jaki sposób możemy im zapobiegać i w jaki sposób będziemy je mogli w przyszłości leczyć.

Badani zostaną też poddani analizie społecznej, socjologicznej i psychologicznej.

– Uważamy, że stan zdrowia to nie tylko kwestia badania krwi czy badania fizykalnego, ale też stan funkcjonowania społecznego – mówi prof. Kamiński. – Wiemy, że szereg aspektów społecznych wpływa w bardzo dużym stopniu na rozwój chorób cywilizacyjnych. Jednymi z czynników przedwczesnego zgonu mogą być: wykluczenie społeczne, depresja, osamotnienie. W związku z tym w naszych ankietach ujmiemy też te aspekty. Badane osoby będą odpowiadać na szereg pytań dotyczących funkcjonowania, samodzielności, odczuć społecznych.

Badanie Białystok PLUS jest elementem badań międzynarodowych.

– Wzorujemy się na badaniu SHIP (Study of Health in Pomerania) prowadzonym od kilkunastu lat przez Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), który jest naszym oficjalnym partnerem w tym przedsięwzięciu – mówi prof. Kamiński.

Projekt badawczy ma być sfinansowany w części ze środków z grantu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, który UMB otrzymał w 2012 roku. Uczelnia poszukuje też kolejnych źródeł finansowania, m.in. z grantów europejskich.

Do góry