Akademia po dyplomie

Reumatologia

Prof. nadzw. dr hab. med. Mariusz Puszczewicz1

Opracowała Olga Tymanowska

1Prof. UM, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Small 10993

Prof. nadzw. dr hab. med. Mariusz Puszczewicz

Dziękuję za ogromne zaufanie, jakim mnie obdarzono. Jest to dla mnie wielki honor, że mogę być współuczestnikiem tak prestiżowego w naszym środowisku spotkania.

1. Co ciekawego i nowego przedstawimy w ramach sesji reumatologicznej?

Krótko mówiąc – wszystko! Począwszy od problemów diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach reumatycznych, poprzez standardy postępowania w wybranych problemach klinicznych, a skończywszy na kłopotliwych objawach reumatologicznych. A nie wspomnę o współczesnych metodach leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i osteoporozy, w ramach których zostaną przedstawione przez wyśmienitych specjalistów w swojej dziedzinie nowości w podejściu farmakologicznym do tych chorób. Jestem pewien, że lekarza praktyka nurtuje również temat hiperurykemii, która jest często stwierdzaną nieprawidłowością w badaniach laboratoryjnych, a która – jak wiemy – jest czynnikiem rozwoju miażdżycy. Podczas sesji słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podejściem reumatologicznym do tego problemu.

Również w ramach sesji przedstawimy problem, kiedy należy zlecać badania serologiczne, głównie przeciwciała przeciwjądrowe, i jak interpretować ich wynik. Z nowości zostanie przedstawione współczesne stanowisko dotyczące podziału przeciwciał przeciwjądrowych i ich znaczenia w rozpoznaniu chorób reumatycznych. W sesji dotyczącej standardów prelegenci przedstawią nowe, praktyczne algorytmy postępowania w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów oraz bólów w okolicy lędźwiowej – jednostek najczęściej obserwowanych w praktyce lekarza POZ.

Wreszcie najbardziej ciekawy i praktyczny problem kłopotliwych objawów reumatologicznych, do których niewątpliwie należą bóle stawów o nieznanej przyczynie oraz zapalenie pojedynczego stawu. Bóle stawów, czyli artralgia, występują u niemal wszystkich osób, jednak może być to również pierwszy objaw chorób reumatycznych. I z tego powodu jest to objaw kłopotliwy – problemy stwarza wyjaśnienie, która osoba z bólami stawów rozwinie układową chorobę tkanki łącznej, a która jedynie zmiany zwyrodnieniowe stawów, będące chorobą cywilizacyjną, nie zapalną o podłożu autoimmunologicznym. Natomiast zapalenie jednego stawu jest niezmiernie intrygującym objawem – zależnie od wieku można podzielić ten problem na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, gdy pojawi się u osoby do 16. r.ż., lub jako objaw początku choroby zapalnej (reaktywne lub łuszczycowe zapalenie stawów) u osoby dorosłej. Wszystko zależy od kontekstu objawów klinicznych.

2. Jakie zmiany są niezwykle ważne w dziedzinie reumatologii? I czego dowie się lekarz POZ?

W mojej opinii bardzo ważna w reumatologii, o czym lekarz POZ powinien dowiedzieć się na Multiforum Interna, jest zmiana nomenklatury autoprzeciwciał. Poza tym dowie się o nowych preparatach stosowanych ze skutkiem w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i osteoporozy. Postęp, i to ogromny, dokonał się w tym zakresie. Obecnie spoglądam na choroby reumatyczne jak na choroby, których skutki można zatrzymać, a nawet cofnąć przy użyciu współczesnych, nowoczesnych preparatów farmakologicznych.

Ostatnio konsultowałem chorego z zapaleniem stawu skokowego prawego i obecnym rumieniem guzowatym na prawym podudziu. Pomyślałem: zespół Löfgrena. Poprosiłem chorego, aby wykonał RTG klatki piersiowej, bo najczęściej zespół ten jest wynikiem sarkoidozy płuc. Chory poinformował mnie, że lekarz POZ już mu zlecił to badanie, ale jeszcze nie ma opisu, i wręczył mi kliszę. Obejrzałem RTG płuc, na którym stwierdziłem symetryczne powiększenie wnęk płucnych, typowe dla sarkoidozy. Byłem dumny, że rozpoznałem chorobę, tymczasem pacjent poinformował mnie, że lekarz POZ wstępnie uważał, że jest to zespół Löfgrena i zastosował diklofenak w pełnej dawce terapeutycznej i „osłonę żołądka” IPP. Pomyślałem, że to bardzo dobry lekarz. Pacjent zapewnił, że coraz lepiej się czuje. Natomiast na pytanie, dlaczego zgłosił się do mnie, usłyszałem, że lekarz POZ oczekiwał potwierdzenia.

Oczywiście potwierdziłem, zaleciłem kontynuację dotychczasowego leczenia i zapisałem sobie namiary na tego lekarza POZ. Bo gdy będę chory (oby nie!), bardzo chętnie zgłoszę się do tego lekarza.

Do góry