Akademia po dyplomie

Kardiologia

Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki1

Opracowała Olga Tymanowska

1prof. nadzw. Instytutu Kardiologii

Small 11013

Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

Zagadnienia kardiologiczne stanowią dużą część problemów rozwiązywanych przez lekarza POZ, internistę, a nawet lekarzy innych specjalności. I jestem przekonany, że to nie jest tylko moja subiektywna opinia kardiologa. Ciekawe i przydatne powinny być nie tylko wykłady dotyczące najczęściej występujących chorób, takich jak choroba niedokrwienna, nadciśnienie tętnicze czy migotanie przedsionków, ale też tych rzadziej występujących i jeszcze rzadziej rozpoznawanych, jak zatorowość płucna czy infekcyjne zapalenie wsierdzia.

Zmiany w zasadach leczenia są dość szybkie, zwłaszcza w kardiologii. Szczególnie dużo się dzieje w leczeniu przeciwzakrzepowym czy leczeniu niewydolności serca. O tym wszystkim będziemy mówić w czasie kongresu. Ale zwracam uwagę na bardzo przydatne wykłady dotyczące konkretnych sytuacji zdarzających się w gabinecie nie tylko kardiologa, np. stwierdzenie szmeru nad sercem czy omdlenie. Dokładnie przedstawimy zasady postępowania z takim pacjentem.

Bardzo dobrym przykładem wartości wiedzy dotyczącej nawet rzadkich chorób jest infekcyjne zapalenie wsierdzia. Pacjentów gorączkujących jest bardzo dużo w praktyce lekarza rodzinnego czy internisty. Ale współistnienie czynników ryzyka, np. obecność sztucznej zastawki czy przebyte niedawno zabiegi kardiologiczne lub kardiochirurgiczne, powinno zwiększyć czujność i skłonić do zastanowienia przed przepisaniem kolejnego antybiotyku.

Do góry