Obowiązek zachowania takiej formy przekazywanej informacji medycznej wielokrotnie był również podkreślany w orzecznictwie.

Do góry