Nowości

Neurologia: Lepiej leczyć urazy rdzenia kręgowego

Dr n. med. Piotr Warakomski

Uszkodzenie rdzenia kręgowego powoduje zwiększone ryzyko infekcji bakteryjnej.

Zapalenie płuc jest główną przyczyną śmierci po ostrym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Autorzy badania zastosowali zwierzęcy (mysi) model zapalenia płuc w celu określenia, czy poziom uszkodzenia rdzenia może mieć wpływ na wystąpienie zapalenia płuc. Wyniki wskazywały na uraz w górnym odcinku piersiowym jako kluczowy dla uszkodzenia unerwienia organów odpornościowych, a mianowicie śledziony. Stwierdzone objawy uszkodzenia układu odpornościowego nie występowały przy uszkodzeniu dolnego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego.

Dane statystyczne dotyczące występowania urazowego uszkodzenia rdzenia u ludzi wykazały uszkodzenie piersiowego odcinka rdzenia kręgowego jako niezależnego czynnika ryzyka zapalenia płuc (p > 0,001). Powyższy czynnik ryzyka był niezależny od obecności wentylacji mechanicznej. Autorzy badania utrzymują, iż uszkodzenie rdzenia kręgowego powoduje zwiększone ryzyko infekcji bakteryjnej zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Poza oczywistymi objawami czuciowymi i ruchowymi uszkodzenia rdzenia występuje także swoisty paraliż immunologiczny, który umożliwia szerzenie się infekcji bakteryjnych.

Komentarz

Centralny system nerwowy kontroluje układ immunologiczny za pomocą kilku szlaków. Jednym z nich są włókna układu autonomicznego. Przerwanie interakcji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a układem immunologicznym związane z uszkodzeniem rdzenia kręgowego może drastycznie obniżyć zdolności funkcjonowania układu odpornościowego. Przez Meisela (2005) zostało to nazwane uszkodzeniem układu immunologicznego spowodowanym ośrodkowym układem nerwowym (CNS injury-induced immune deficiency syndrome – CIDS).

Autorzy badania wskazują, iż drastyczne uszkodzenie zdolności układu odpornościowego jest spowodowane przez uraz przedzwojowych włókien poziomu górnego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego.

Do góry