Inwestycje

Jak Radom zbudował Centrum Onkologii

Ewa Podsiadły-Natorska

Small rco2 opt

Ryc. 1. Radomskie Centrum Onkologii jest obecnie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce.

Small rco3 opt

Ryc. 2. Zakład Radioterapii RCO dysponuje trzema przyspieszaczami liniowymi, które umożliwiają bezpieczne i skuteczne leczenie chorych.

Small rco4 opt

Ryc. 3. Zakład Fizyki Medycznej RCO zajmuje się planowaniem leczenia promieniowaniem jonizującym.

Nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego, gruczołu krokowego, narządów rodnych, płuc oraz mózgu – tym zajmują się lekarze w inaugurującym działalność Radomskim Centrum Onkologii. Placówka podpisała kontrakt z NFZ, z czym wcześniej były ogromne problemy. Tak naprawdę lecznica działa już od września 2014 roku, kiedy zakończono pierwszy etap inwestycji i oddano do użytku obiekt z 38 łóżkami, dwiema salami operacyjnymi i nowoczesną bazę diagnostyczną z urządzeniami pozwalającymi na wykonywanie tomografii komputerowej (PET), endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych, rezonansu magnetycznego, mammografii, histopatologii czy diagnostyki obrazowej oraz biopsji stereotaktycznej piersi (ryc. 1-3).

Placówka nosiła wówczas nazwę Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej. Przez następnych kilkanaście miesięcy lecznica działała jednak bez kontraktu z NFZ, co tłumaczono faktem, iż centrum nie prowadzi kompleksowej działalności, natomiast inne radomskie placówki w pełni realizują potrzeby mieszkańców. Takie argumenty mogły dziwić, skoro ze statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w ciągu roku przybywa w regionie radomskim (w promieniu 75 kilometrów od RCO) blisko 5 tys. chorych na raka.

– Radom i przyległe powiaty to biała plama w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia onkologicznego. Brat mojej mamy, pochodzącej z tego miasta, przez 15 lat walczył z nowotworem. W tym czasie musiał jeździć do szpitali w Warszawie czy Lublinie, bo na miejscu nie mógł liczyć na pomoc. Miał wyznaczoną wizytę w naszym centrum, niestety jej nie doczekał – mówi Marek Jutkiewicz, który ponad rok temu został nowym właścicielem placówki i rozpoczął realizację drugiego etapu budowy ośrodka, zmieniając jego nazwę na Radomskie Centrum Onkologii.

Prace zakończono w czerwcu 2016 roku, ale już pół roku wcześniej RCO wreszcie udało się podpisać umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju „Leczenie szpitalne – Chemioterapia” w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym. Chorzy mogą liczyć także na okresową ocenę skuteczności chemioterapii, porady lekarskie oraz procedury podania leku zawierającego substancję czynną możliwą do stosowania w warunkach ambulatoryjnych. Z kolei od 1 lipca RCO ma kontrakt na ponad 2 mln zł, na świadczenia z teleradioterapii i brachyterapii.

Szpital wyposażony w nowoczesny sprzęt zatrudnia kadrę medyczną z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem. Współpracują z nim m.in.: prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski i dr n. med. Robert Wiraszka, onkolog kliniczny.

Po zmianach własnościowych radomska placówka została połączona z warszawskim Centrum Gamma Knife, dzięki czemu pacjenci zyskali możliwość leczenia nowotworów przy użyciu Leksell Gamma Knife. Na czym polega ta technika? – Na wykorzystaniu promieniowania γ jako źródła energii terapeutycznej, którą ogniskuje się w obszarze zmienionego chorobowo mózgu. Pojedyncze wiązki promieni γ niosą niewielką energię oraz nie powodują uszkodzenia tkanki, przez którą przechodzą, skupiając się w jednym, centralnym miejscu. Ich energia sumuje się, prowadząc do zniszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych – tłumaczy prof. dr hab. med. Mirosław Ząbek, dyrektor Centrum Gamma Knife.

Obecnie placówka dysponuje trzema oddziałami: onkologii, radioterapii (z możliwością świadczenia usług chemioterapii) i chirurgii onkologicznej. W ramach oddziału radioterapii funkcjonuje pracownia teleradioterapii wyposażona w trzy nowoczesne akceleratory oraz pracownia brachyterapii z dwoma aparatami HDR.

W RCO ma powstać także szerokie zaplecze usługowe (apteka, sterylizatornia). Kierownictwo placówki planuje też uruchomienie hostelu.

Centrum zainicjowało również akcję edukacyjną „Akademia Onkologiczna”, która ma na celu poszerzenie wiedzy na temat chorób nowotworowych. W ramach projektu na terenie szpitala i na ulicach Radomia organizowane są cykliczne seminaria i konferencje.

Do góry