Nowości

Osteoporoza: Ryzyko złamań biodra u kobiet i mężczyzn

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

BMD ma większy wpływ na ryzyko złamań u mężczyzn niż u kobiet, natomiast wyższe BMI u kobiet zmniejsza ryzyko złamań biodra.

Pytanie brzmi: Czy masa kostna, wzrost, masa ciała oraz indeks masy ciała tak samo wpływają na ryzyko złamań biodra u kobiet i mężczyzn?

Wiadomo, że wartość gęstości mineralnej kości (BMD) jest bardzo ważnym, samodzielnym czynnikiem ryzyka złamań biodra. Niemniej nie do końca jest jasne, czy ten wpływ jest taki sam u kobiet i mężczyzn. W pracy autorów chińskich celem pracy była ocena związków między wartością BMD i wzrostu, masy ciała oraz indeksu masy ciała (BMI) z występowaniem złamań biodra. Badaniami objęto 50 mężczyzn oraz 80 kobiet, a w celu oceny ryzyka złamań zastosowano skomplikowany model badawczy ujmujący wartości BMD oraz pomiary wzrostu, masy ciała i indeksu masy ciała.

Wpływ BMD na ryzyko złamań był znacznie większy u mężczyzn niż u kobiet (odpowiednie współczynniki korelacji -0,83 i -0,68). BMI nie był czynnikiem protekcyjnym u mężczyzn; u kobiet większe wartości BMI zmniejszały ryzyko złamań biodra. Także ilość tkanki tłuszczowej w okolicy krętarza nie była czynnikiem zmniejszającym ryzyko złamania biodra u mężczyzn, ale u kobiet taki pozytywny wpływ został wykazany.

Komentarz

Uzyskane wyniki są interesujące oraz ważne praktycznie. Jak wiadomo, między stanem szkieletu mężczyzn i kobiet są znaczne różnice. Wpływ ma wielkość kośćca (wzrost), gospodarka hormonalna, różny poziom aktywności fizycznej, różnice dietetyczne. Stąd trudno oczekiwać, by zagrożenie złamaniami było takie samo, dlatego należy uznać omawiane dane za cenne dla lekarzy praktyków.

Niemniej powstają uzasadnione pytania: Czy wyniki uzyskane w populacji rasy żółtej mogą być wprost przeniesione na populację kaukaską? Wydaje mi się, że raczej nie należy dokonywać takiej bezpośredniej aplikacji wyników autorów chińskich. Oczywista wydaje się potrzeba podobnych badań w populacji polskiej. Niezależnie od tych wątpliwości dotyczących interpretacji wyników badań chińskich dla nas, lekarzy na co dzień prowadzących opiekę lekarską nad pacjentami z osteoporozą, fakt różnic między naturą rozwoju osteoporozy u kobiet i mężczyzn powinien być oczywisty. Zawsze powinniśmy indywidualnie podchodzić do każdego pacjenta, a proponowane postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne winno być dobrane przy wzięciu pod uwagę wszystkich potencjalnych czynników, w tym także płci.

Do góry