Geriatria

Leki, które są zbyt rzadko zalecane u osób w starszym wieku 

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Broczek

Kryteria START (screening tool to alert to right treatment, narzędzie przesiewowe do zalecania prawidłowego leczenia) w wersji 2, opublikowanej w 2015 roku zawierają kilkadziesiąt leków lub grup leków, które są zbyt rzadko stosowane u osób w starszym wieku mimo wskazań do leczenia. Włączenie tych leków do terapii należy rozważać u pacjentów, którzy nie wymagają leczenia paliatywnego i u których nie zastosowano zalecanych leków mimo braku ważnych przyczyn klinicznych. Należy podkreślić, że lekarz zalecający leki ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują przeciwwskazania do leczenia u danego pacjenta.

Leki z grupy START przedstawiono w tabelach poświęconych poszczególnym układom narządów w następującej kolejności: nazwa międzynarodowa, sytuacja kliniczna, wyjaśnienie.

Small 11785

Tabela 1. Kryteria START – układ krążenia.

Small 10336

Tabela 2. Kryteria START – układ oddechowy.

Small 10417

Tabela 3. Kryteria START – ośrodkowy układ nerwowy i narząd wzroku.

Small 10441

Tabela 4. Kryteria START – przewód pokarmowy.

Small 10491

Tabela 5. Kryteria START – układ mięśniowo-szkieletowy.

Small 10516

Tabela 6. Kryteria START – układ wewnętrznego wydzielania.

Small 10567

Tabela 7. Kryteria START – układ moczowo-płciowy.

Small 10591

Tabela 8. Kryteria START – Leki przeciwbólowe.

Small 10615

Tabela 9. Kryteria START – Szczepionki.

Do góry