Obowiązujący ustawowy zakaz handlu narządami zamyka drogę dla tego typu zachęt. Jednak nie chodzi o to, aby odnieść korzyść, ale jedynie o rekompensatę strat. Takie rozwiązania obowiązują w USA i są dyskutowane u nas w czasie obrad Krajowej Rady Transplantacyjnej, ponieważ w realny sposób mogą zwiększyć dawstwo rodzinne i umożliwić dawstwo altruistyczne.

Do góry