Nowości

Dermatologia: Alergia kluczowa w zapaleniu powiek

Lek. med. Paweł Traczewski

Metale są jednymi z najważniejszych alergenów odpowiedzialnych za powstawanie zapalenia powiek.

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest uważane za najczęstszą przyczynę zapalenia powiek, szacuje się, że odpowiada za 30-77 proc. przypadków. Uważa się, że jednym z głównych alergenów są metale zawarte w kosmetykach do makijażu. Powszechnie stosowane są barwniki zawierające związki metali, m.in. kobaltu, glinu, chromu. Ponadto kosmetyki te mogą być zanieczyszczone metalami.

Celem badania przeprowadzonego przez naukowców z Korei Południowej było ustalenie alergenów kontaktowych odpowiedzialnych za rozwój zapalenia powiek, a także porównanie częstości alergii na poszczególne substancje u pacjentów z zapaleniem powiek i pozostałych. Ponadto dokonano analizy składu cieni do powiek pod kątem obecności związków metali.

Dane potrzebne do przeprowadzenia badania zebrano na oddziale dermatologii szpitala uniwersyteckiego Ewha Womans University w Seulu w latach 1998-2014. U 983 pacjentów (69,2 proc. stanowiły kobiety) przeprowadzono alergiczne testy naskórkowe. Spośród nich 67 osób (83,6 proc. – kobiety) miało zapalenie skóry powiek.

W celu dodatkowej analizy kosmetyków przebadano skład losowo wybranych 10 cieni do powiek. Badanie wykazało, że najczęstszymi alergenami kontaktowymi u pacjentów z zapaleniem powiek były metale (szczególnie nikiel), tiomersal i fenylodiamina. Ocena nasilenia sensytyzacji na poszczególne alergeny nie ujawniła znaczących różnic między tą grupą chorych a pozostałymi badanymi. Wszystkie analizowane cienie do powiek zawierały ponad 5 ppm (part per million) co najmniej jednego z trzech metali: niklu, kobaltu i chromu.

Opublikowane w „Journal of European Academy of Venereology” badanie potwierdziło, że metale są jednymi z najważniejszych alergenów odpowiedzialnych za powstawanie zapalenia powiek. Prawdopodobną przyczyną alergii kontaktowej są u tych pacjentów cienie do powiek zawierające związki metali w postaci zarówno zamierzonych przez producenta składników, jak i zanieczyszczeń.

Uzyskane wyniki wskazują, że ważnym elementem wywiadu lekarskiego u pacjenta, u którego stwierdzono zapalenie powiek, powinno być pytanie o stosowane kosmetyki do makijażu.

Do góry