Sonda

Życzenia dla lekarzy z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Jerzy Dziekoński

Dr Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia

Lekarzom i wszystkim przedstawicielom zawodów medycznych oraz osobom pracującym w systemie ochrony zdrowia chciałbym z całego serca życzyć wszystkiego, co dobre i wartościowe w życiu prywatnym. To szczególnie ważne, ponieważ to dzięki naszym rodzinom i najbliższym czerpiemy siły do tego, by sprostać codziennym wyzwaniom w tej wyjątkowej i odpowiedzialnej pracy, jaką jest służba drugiemu człowiekowi.

Z kolei na płaszczyźnie zawodowej życzę państwu poczucia misji i zaangażowania w codziennej opiece nad pacjentami. Niech pracy przyświecają działania w duchu empatii i troski o zdrowie i życie. Życzę państwu również poczucia owocnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, o którą ze wszech miar będę zabiegał. Mam nadzieję, że merytoryczny dialog i świadomość wspólnego celu będą fundamentem dla wielu naszych sukcesów w 2017 roku. Lekarzom, pacjentom oraz sobie życzę, byśmy wszyscy mieli poczucie, że służba zdrowia faktycznie spełnia swoją rolę.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Lekarzom i lekarzom dentystom życzę przede wszystkim, by nie musieli wychodzić na ulicę, aby domagać się swoich praw. Biała ulica to nie jest dobry sposób, choć nieraz już udowodniono, że najbardziej skuteczny. W to życzenie wpisuje się kolejne, konstruktywnego dialogu z rządem i możliwości rozmów na poziomie tworzenia czy zmieniania prawa. Jak widać po wielu wprowadzanych zmianach w prawie, np. podatkowym, głosowania potrafią przebiegać bardzo sprawnie, Prezydent RP sprawnie je potrafi podpisać i błyskawicznie mogą zostać opublikowane w odpowiednich dziennikach urzędowych. Można więc życzyć środowisku lekarskiemu, aby i w jego sprawie nabrały rozpędu kwestie związane z poprawieniem systemu specjalizacyjnego, zmniejszeniem biurokracji czy podniesieniem środków publicznych na szeroko pojętą ochronę zdrowia. Życzę rozwoju zdrowia publicznego, a w świetle ostatnich zdarzeń w telewizji publicznej, dotyczących szczepień, życzę, by to, co publiczne, rzeczywiście służyło nam i naszym pacjentom. Życzę lekarzom dobrych pracodawców, którzy, mimo zapewne różnych problemów związanych z tzw. siecią szpitali, zachowają szacunek do pracowników ochrony zdrowia i nie wprowadzą trybu oszczędzania przez obcinanie wynagrodzeń. Życzę jasnego umysłu przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, by móc przyjrzeć się zapisanym w niej prawach i obowiązkach oraz temu, jaka jest wynikająca z tych zapisów odpowiedzialność. I wreszcie – życzę tego, by lekarze i lekarze dentyści jak najmniej musieli mieć do czynienia z organami odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich, aby pracowali tak, by nikt nie musiał podważać ich rzetelności czy wiedzy medycznej. Przyszły rok to dla samorządu lekarskiego początek roku wyborczego do nowej kadencji. Życzę, by dokonano dobrych wyborów w regionach, by wybrani nowi delegaci byli pełni zapału, chęci działania i otwarci na rozwiązywanie problemów współczesnego świata lekarskiego.

Lek. Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Lekarzom w roku 2017 życzę, aby mogli zająć się w swojej pracy przede wszystkim leczeniem i diagnozowaniem chorych i ewentualnie prowadzeniem dokumentacji medycznej, pozostawiając innym osobom działania związane ze sprawozdawczością, kwalifikowaniem i rozliczaniem procedur, oznaczeniem refundacji itp. Życzę również, aby odważyli się ograniczyć czas swojej pracy do jednego etatu, a także w przypadku lekarzy ze szpitali, ewentualnie dwóch-trzech dyżurów miesięcznie. Bez tego kroku trudno będzie wywalczyć poprawę wynagrodzeń za podstawowy czas pracy. Nikt bowiem z rządzących ani ze społeczeństwa nie patrzy na to, ile lekarze pracują, ale na ich globalne przychody. Stąd trwające od lat nieporozumienia i spór o faktyczną wysokość pensji lekarskich. Życzę im, aby rok 2017 był przełomowy w tej sprawie i doprowadził do sprawiedliwego i godnego wynagradzania za podstawowy czas pracy.

Życzę też lekarzom, aby pojawił się w końcu minister zdrowia, który odważy się być niezależny od szefa swojej partii w sprawach merytorycznych dotyczących ochrony zdrowia, będzie jego ekspertem i doradcą, a nie uległym wykonawcą jego życzeń i wyobrażeń, nawet wtedy, gdy są one oczywiście błędne. I na końcu życzę lekarzom zdrowia i życzliwości dla siebie i dla ich pacjentów.

Lek. Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Od jakiegoś czasu przyzwyczailiśmy się życzyć sobie wzajemnie, by nadchodzący rok nie był gorszy od mijającego. Ja jednak chciałbym życzyć pielęgniarkom i lekarzom otwartej opieki ambulatoryjnej – i tym zatrudnianym, i ich pracodawcom – aby 2017 rok był lepszy. Czyli życzę: większej stabilizacji i mniej frustracji powodowanych nagłymi, zagrażającymi bytom placówek medycznych decyzjami władz. A przede wszystkim – trafnych diagnoz i zadowolenia pacjentów z opieki, jaką nad nimi sprawujemy, a im samym, aby jak najmniej chorowali. Zaś młodym lekarzom, aby nie musieli szukać satysfakcjonującej pracy za granicą i mieli szansę pomagać w poprawie i rozwoju systemu ochrony zdrowia, gwarantując naturalną wymianę pokoleniową w naszym odpowiedzialnym i ważnym dla wszystkich zawodzie.

Zatem – lepszego Nowego Roku!

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego; członek Rady NFZ

Lekarze są szczególnie ważni dla nas wszystkich – życzę więc im przede wszystkim wiele zdrowia. Bez niego trudno pomagać tym, którzy pragną zdrowie odzyskać.

Życzę im stabilności i poczucia bezpieczeństwa, bo inaczej nie znajdzie go również polski pacjent, słysząc w gabinecie jak jest fatalnie w systemie i jak niewiele można zrobić.

Niech odpuszczą im kajdany biurokracji, a bat finansowy nie będzie najsilniejszym paradygmatem w codziennej pracy!

Medium 13973

Do góry