Nowości

Dermatologia: ADHD w parze z AZS

Lek. Paweł Traczewski

Częste u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry zaburzenia snu mogą zwiększać ryzyko zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Dysponowaliśmy badaniami wskazującymi na możliwy związek między AZS a ADHD, jednak nie analizowano dotąd czynników predysponujących. Ponadto bardzo mało uwagi poświęcono temu zjawisku u osób dorosłych. Uzupełnienia wiedzy na temat współwystępowania obu schorzeń podjęli się naukowcy z USA.

Celem przekrojowego badania było ustalenie, czy AZS oraz nasilenie tej choroby korelują z występowaniem ADHD, a także określenie, jakie czynniki odgrywają rolę w tej zależności. Z 19 badań populacyjnych zaczerpnięto dane dotyczące 354 416 dzieci w wieku 2-17 lat i 34 613 dorosłych. Wielowymiarowa analiza skorygowana pod względem wieku, płci, uwarunkowań socjoekonomicznych, alergii i korzystania z opieki zdrowotnej wykazała, że AZS jest związany z częstszym występowaniem ADHD zarówno u dzieci (skorygowany współczynnik prawdopodobieństwa [OR] 1,14), jak i dorosłych [OR 1,61]. Zależność ta była szczególnie wyraźna w odniesieniu do ciężkiego ADHD. Dodatnią korelację obserwowano także u pacjentów bez współistniejących innych chorób alergicznych. Czynnikami zwiększającymi ryzyko ADHD u dzieci były: AZS o ciężkim przebiegu, nie więcej niż trzy dobrze przespane noce w tygodniu, otyłość, dodatni wywiad w kierunku anemii i bólów głowy. U dorosłych należały do nich: współwystępująca astma, bezsenność i bóle głowy, natomiast niedowaga wydawała się mieć znaczenie protekcyjne.

Opisane badanie potwierdziło podwyższone ryzyko ADHD u dzieci i dorosłych z AZS, a także, co ma duże znaczenie, wskazało na czynniki predysponujące w tej grupie chorych.

Do góry