Flesz

Flesz

Cała prawda o zarobkach

Pensja lekarza rezydenta jest uregulowana rozporządzeniem ministra zdrowia. Wynosi do ok. 2,8 tys. zł netto w zależności od specjalizacji oraz od roku, na którym znajduje się lekarz. To poniżej średniego krajowego wynagrodzenia.

Tego, że ochrona zdrowia jest jedną z najsłabiej opłacanych branż w Polsce, dowodzi Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) firmy Sedlak & Sedlak. O ile mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w najlepiej opłacanych branżach w 2016 roku przekraczała 5 tys. zł, o tyle w ochronie zdrowia zaledwie 3138 zł.

Dane na temat wynagrodzeń lekarzy w 2016 roku zebrała też z obszaru swojego działania Śląska Izba Lekarska. Z jej badań wynika, że minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego i wartość godziny pracy (pełny etat – średnio 165 godz./mies.) w poszczególnych grupach wynosi:

  • lekarz bez specjalizacji – 2253 zł (brutto), czyli 13,65 zł (brutto) za godz.;
  • lekarz z I st. specjalizacji – 2553 zł (brutto), czyli 15,47 zł (brutto) za godz.;
  • lekarz z II st. specjalizacji do 40. r.ż. – 2800 zł (brutto), czyli 16,97 zł (brutto) za godz.;
  • lekarz z I st. specjalizacji po 40. r.ż. – 2787 zł (brutto), czyli 16,89 zł (brutto) za godz.;
  • lekarz na stanowisku kierownika/ordynatora – 3458 zł (brutto), czyli 20,95 zł (brutto) za godz.

Dziwny nabór na rezydentury

W marcu 2016 roku o rezydenturę można się było ubiegać w 58 spośród 75 specjalizacji, a w 2017 roku jedynie w 20 dziedzinach. Takie rozdanie spowoduje, że wiele z tych miejsc nie zostanie wykorzystane. Przyczyni się też do wzrostu zapotrzebowania na szkolenia w trybach pozarezydenckich, w tym za granicą.

Zmniejszona liczba zaplanowanych etatów (1856 w całym kraju w porównaniu do 1901 w sesji wiosennej w roku 2016) i ograniczenie liczby dziedzin, w których dostępne są rezydentury, musi budzić niepokój całego środowiska, szczególnie młodych lekarzy rozpoczynających swój rozwój zawodowy. Przypomnijmy, że np. wśród specjalizacji lekarsko-dentystycznych przyznano tylko 2 etaty, z tego 1 na Mazowszu.

Zasady stwierdzania zgonów

Porozumienie Zielonogórskie ponownie zwróciło uwagę na problemy wynikające z nieuregulowanych przepisów określających zasady stwierdzania zgonu. Jak zaznacza w komunikacie, nowych przepisów, dostosowujących do obecnej rzeczywistości przestarzałe regulacje sprzed ponad pół wieku, wciąż nie ma. Są za to nieporozumienia związane z tym, kto ma stwierdzać zgon i wystawiać kartę zgonu w sytuacji, gdy np. nie można ustalić lekarza leczącego pacjenta w ostatnim czasie. Skutkują one nawet skargami do samorządów lekarskich, które podejmują rzecznicy odpowiedzialności zawodowej.

Według ostatniej interpretacji Ministerstwa Zdrowia, zawartej w odpowiedzi na pismo prezesa Porozumienia Zielonogórskiego Jacka Krajewskiego, w wątpliwych prawnie sytuacjach osobą uprawnioną do stwierdzania zgonu nie jest z urzędu lekarz POZ. Osobę uprawnioną mają wskazywać władze powiatu, na terenie którego stwierdzono zgon.

Dość kolejnym obciążeniom

Od marca w przypadku 1165 leków zmieniła się refundacja. Za najmniejszy błąd w określeniu jej wysokości lekarzowi grozi kara. Dlaczego wbrew zapowiedziom rządzących nie został zniesiony obowiązek oznaczania stopnia refundacji za leki na recepcie? – pytają lekarze.

1 marca 2017 roku weszła w życie nowa lista leków refundowanych, według której 1165 lekom zmieniła się refundacja.

To oznacza 1165 zmian, które lekarze muszą zapamiętać lub zapoznać się z nimi, jeśli chcą prawidłowo oznaczać odpłatność za wypisywane na receptach leki – zwraca uwagę Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

Silniejsza ochrona prawna

Temat niepożądanych zdarzeń medycznych jest obecnie szeroko konsultowany. Obawy samorządu lekarskiego budzi projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Naczelna Rada Lekarska wskazuje na duże ryzyko, z jakim wiąże się wprowadzenie rejestru zdarzeń medycznych, bo może on być podstawą do wszczynania postępowań przeciwko lekarzom.

Eksperci postulują przyznanie lekarzom ochrony jak dla funkcjonariusza publicznego poprzez zmianę przepisu art. 44 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w ten sposób, by podczas lub w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lekarzowi przysługiwała ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.


INK, IKA

Do góry