Podatki

Istotne zmiany w skarbówce

Edyta Szewerniak-Milewska

Marzec 2017 roku przynosi duże zmiany w działaniu aparatu skarbowego w Polsce. Przede wszystkim zaczyna funkcjonować skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i zostaje wprowadzona nowa procedura – kontrola celno-skarbowa. Zmieniają się także m.in. zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych oraz formularze związane z ustanowieniem pełnomocnictwa ogólnego.

KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie dotychczas odrębnie działających izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów celnych.

Podstawową realizacją zadań i obsługą podatników zajmują się urzędy skarbowe. One też są odpowiedzialne za kontrole podatników i prowadzenie czynności sprawdzających, na podstawie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym zakresie niewiele się zmienia.

Nowością są kontrole urzędów celno-skarbowych. One będą się zajmować podmiotami wyselekcjonowanymi do sprawdzenia na podstawie analizy ryzyka. Ich działania skierowane są bowiem na oszustwa podatkowe, czyli wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę, gdy rozmiary, złożoność i stopień uchybień podatnika w istotny sposób wpływają na system bezpieczeństwa finansowego państwa. Kontrolerzy urzędów celno-skarbowych otrzymali szerokie uprawnienia. Nie muszą np. czekać siedmiu dni na rozpoczęcie kontroli u podatnika – uruchomią kontrolę celno-skarbową w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Ponadto w razie podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uzasadnią niezwłoczne działanie, możliwe jest wszczęcie kontroli celno-skarbowej na podstawie legitymacji służbowej funkcjonariusza.

Ustawodawca zapewnia, że urzędy KAS podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja biznesu, czyli np. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów; uczciwa konkurencja i szybkość działania.

Interpretacje indywidualne

Ustawa o KAS zmieniła także zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Teraz zajmuje się tym ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która ma zapewnić jednolitość interpretacji indywidualnych oraz służyć podatnikom informacją podatkową i celną. Interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako wyspecjalizowany organ KAS. Tym samym zmieniają się również zasady składania wniosków o ich wydanie. Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję z tym związaną należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub też drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Nowych wzorów wniosków o interpretację należy szukać na stronach internetowych KIS oraz KAS.

Pełnomocnictwo ogólne

Warto pamiętać, że od marca obowiązują nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1. Oprócz nowych wzorów formularzy zmienił się też adresat, do którego składane są druki. Jest nim teraz szef Krajowej Administracji Skarbowej, nie zaś minister finansów. Aktualne wzory pełnomocnictwa ogólnego i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach do rozporządzenia ministra finansów w tej sprawie (Dz.U. z 2017 r. poz. 138).

Do góry