Podatki

Urząd rozliczy twój PIT-37

Edyta Szewerniak-Milewska

Trwają prace legislacyjne, ale plan jest taki, by już za 2016 rok podatnicy skorzystali ze znacznych ułatwień w rozliczeniu z fiskusem. Dzięki zmianom w ustawie o podatku dochodowym podatnicy nie będą musieli samodzielnie wypełniać deklaracji PIT-37 – zrobi to (na ich wniosek) urząd skarbowy.

Projekt ustawy zakłada, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy-zlecenia, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik uzupełni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Będzie też mógł przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

W przypadku dochodów uzyskanych w 2016 roku podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek od 15 marca do 15 kwietnia 2017 roku – wyłącznie w formie elektronicznej, czyli za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez Portal Podatkowy. Ustawa dopuszcza również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej (analogicznie jak w przypadku wniosków 500+). Wniosek musi być potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub kwotą przychodu z zeznania podatkowego za poprzedni rok, a w przypadku wniosku składanego z wykorzystaniem e-bankowości – danymi uwierzytelniającymi stosowanymi do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego.

Po złożeniu przez podatnika wniosku urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych poinformuje go o sporządzeniu zeznania, przesyłając e-mail na wskazany adres. Od tego momentu podatnik będzie mógł je zaakceptować lub odrzucić. Brak reakcji będzie oznaczał automatyczną akceptację wraz z upływem terminu złożenia zeznania (2 maja 2017 roku). Tak jak w latach ubiegłych podatnicy, którzy wybiorą elektroniczne rozliczenie z fiskusem, mogą liczyć na przyspieszony zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Warto dodać, że w nowych przepisach pojawi się też ułatwienie dla tych emerytów i rencistów, którzy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Dotychczas, żeby przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, musieli wypełniać cały formularz PIT-37. Po zmianach wystarczy złożenie oświadczenia mieszczącego się na druku wielkości połowy kartki A4. Formularz PIT-OP będzie można złożyć w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Urząd skarbowy sam wyliczy kwotę 1 proc. podatku i przekaże ją wskazanej we wniosku organizacji pożytku publicznego.

Do góry