Flesz

Flesz

INK, IKA

Nie każdy chce być znanym lekarzem

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do właścicieli portalu znanylekarz.pl z wnioskiem o zamieszczenie na jego stronach, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, informacji o sposobie i formie zgłaszania wniosków o usunięcie wpisów dotyczących lekarzy, którzy nie mają zawartej umowy z tą spółką.

Ponadto na stronie NIL w zakładce „Dla lekarzy” jest zamieszczony wzór skargi do GIODO na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

Prezes NRL przypomniał także postępowanie, w wyniku którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję GIODO w sprawie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w tym serwisie z powodu błędów formalnych, polegających na niewyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pediatrzy nie znikną z POZ

Premier Beata Szydło poleciła Ministerstwu Zdrowia dokonanie zmian w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, aby pediatrzy mogli tak jak obecnie leczyć w placówkach POZ [...]

Przemęczona praktyka

Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wynika, że rekordziści pracują po kilka dni bez odpoczynku. W ocenie eksperta Porozumienia Zielonogórskiego Joanny Szeląg [...]

Dokument, który jest bezpłatny

Śląska Izba Lekarska odniosła się do informacji na temat rzekomych opłat za wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”. Izba przypomina, że tego typu [...]

Do góry