Pytanie prawne

Pytanie prawne

W jakich okolicznościach muszę wydać dokumenty dotyczące leczenia pacjenta? Problemy psychiczne są coraz częstszym argumentem, np. ostatnio w sprawie rozwodowej o dokumenty zwrócił się do mnie adwokat męża (że żona leczyła się u mnie). Zapewne chce wykazać, że jest niezdolna do opieki nad dziećmi. Jaka jest więc granica tajemnicy lekarskiej w poradni zdrowia psychicznego?


Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem jego zdrowia. Lekarz ponadto jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (tajemnica lekarska). Obejmuje to również dokumentację medyczną w zakresie, w którym obejmuje ona informacje objęte tajemnicą lekarską.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wnioski

W przedstawianej sprawie, w której strona procesu rozwodowego (sprawa cywilna) zgłasza się do lekarza o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta z problemami [...]

Do góry