Innowacje

Migotanie pod kontrolą

Elżbieta Borek

W Małopolsce, podobnie jak w kilku innych miastach, wystartował program telemedyczny NoMED-AF, który ma na celu wczesne wykrywanie migotania przedsionków. Bierze w nim udział 254 pacjentów z 11 gmin małopolskich. Osoby te przez miesiąc będą nosić kamizelkę, która jest rejestratorem EKG. Dodatkowo odwiedzą ich w domach pielęgniarki, które m.in. przeprowadzą wywiad zdrowotny i pobiorą krew do badań.

Do góry