Czy zakaz zbyt długiej pracy powinien być zapisany w konstytucji?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Prof. Arkadiusz Sobczyk, radca prawny

Ten pomysł oceniam nawet nie jako błędny, lecz absurdalny. Konstytucja nie służy do ustalania norm czasu pracy dla szczególnych kategorii osób. Konstytucja określa obowiązki państwa wobec obywatela i odwrotnie. Na mocy konstytucji państwo ma m.in. obowiązek ustanawiania norm czasu pracy lekarzy w imię bezpieczeństwa ich oraz pacjentów. To, co się obecnie dzieje – brak norm i brak zakazu pracy na kilku etatach – jest spowodowane tym, że państwo nie wykonuje swojej roboty i łamie konstytucyjny obowiązek dbałości o zdrowie obywateli, za co powinno odpowiadać przed ofiarami błędów. Do lekarzy trudno mieć pretensje. Obawiam się jednak, że rząd nie zgodzi się na ograniczenie czasu pracy lekarzy z powodu braku kadry medycznej.

Lek. Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Moim zdaniem byłoby to przesadą. Wystarczy, by normy czasu pracy określała ustawa, tak jak to jest w przypadku kierowców. Wysłaliśmy pismo do premier Beaty Szydło z wnioskiem, aby rząd bezzwłocznie przedstawił projekt ustawy, która ograniczy czas pracy lekarzy w Polsce zgodnie z unijną dyrektywą o czasie pracy, to jest do 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami, bez względu na liczbę miejsc pracy i formę zatrudnienia. Zapewne tradycyjnie szefowa kancelarii premiera prześle to pismo do ministra zdrowia, udając, że nie wie, o co chodzi. Rząd nie chce ograniczyć czasu pracy lekarzy, bo szpitale utraciłyby zdolność funkcjonowania albo trzeba by było podjąć radykalne kroki – czego rządzący nie mają zamiaru robić.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. Krzysztof Krajewski-Siuda, ekspert Instytutu Sobieskiego

Niekoniecznie w konstytucji, ale w tej sprawie mam mieszane uczucia, ponieważ w większości lekarze pracują w kilku miejscach i wielu nadal [...]

Dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Uważam, że czas pracy lekarzy powinien być unormowany, ale nie poprzez zapis w konstytucji. Ten akt prawny nie jest od tego. [...]

Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy

Zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych [...]

Dr Mikołaj Rylski, ekspert prawa pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zakaz zbyt długiej pracy znajduje się już częściowo w regulacji konstytucyjnej, a dokładnie w art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. W [...]

Dr Grzegorz Mazur, prezes OIL w Łodzi

Do góry