Nowości

Położnictwo: Cięcie cesarskie – skutki odległe

Lek. Elżbieta Świeściak

Przebycie cięcia cesarskiego w II okresie pierwszego porodu wiązało się z ryzykiem względnym przedwczesnego drugiego porodu.

Cięcie cesarskie pod koniec I okresu porodu i w II okresie przy zaawansowanej pozycji główki w kanale rodnym niesie ryzyko trudnego wydobycia płodu, czego następstwem może być pęknięcie macicy w kierunku ujścia wewnętrznego szyjki. Autorzy kanadyjscy zbadali hipotezę o tym, że jatrogenne uszkodzenie szyjki powstałe podczas cięcia cesarskiego w II okresie pierwszego porodu może zwiększać częstość przedwczesnego zakończenia następnej ciąży. W tym celu dokonano retrospektywnej kohortowej analizy danych zgromadzonych w Kanadyjskim Rejestrze Perinatalnym obejmującym pierwszy i drugi poród u 189 021 kobiet.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Jest to pierwsze badanie kohortowe dokumentujące związek między cięciem cesarskim w II okresie pierwszego porodu i porodem przedwczesnym drugiego dziecka poniżej [...]

Do góry