Historia medycyny

By wymyślić skalę Apgar, potrzebowała kilku minut

Lek. Karolina Grządziel

Katedra Historii Medycyny UJ CM

„Nikt, dosłownie nikt nie przestanie przy mnie oddychać”

Virginia Apgar

Virginia Apgar (ryc. 1) jest jedną z pierwszych adeptek medycyny, które zajęły się anestezjologią, a do historii tej dziedziny przeszła jako autorka prostej i niezawodnej skali oceny parametrów życiowych noworodków. Skala Apgar jest wykorzystywana do dzisiaj w celu wyłaniania dzieci zagrożonych niedotlenieniem, które w pierwszych godzinach życia potrzebują szczególnego nadzoru i obserwacji.

Można powiedzieć, że Virginia Apgar była cichą bohaterką swojej epoki, a historia jej życia mogłaby posłużyć za scenariusz filmowy.

Urodziła się w 1909 roku w New Jersey, w rodzinie domorosłego wynalazcy i naukowca. Jej starszy brat zmarł w dzieciństwie z powodu powikłań gruźlicy, drugi z trójki rodzeństwa całe życie był przewlekle chory. Ze wspomnień młodej lekarki wynika, że dom był pełen energii, a życie rodzinne przynosiło ciągłe wyzwania. Ten specyficzny klimat rodzinny miał ją ukształtować na przyszłość. Nauczyciele i znajomi opisywali ją jako gotową do wyzwań, zawsze w ruchu, zawsze w pełni zaangażowaną. Na studiach zoologicznych na Mount Holyoke College, które ukończyła w 1929 roku, była nie tylko jedną z najlepszych uczennic, współredaktorką gazetki studenckiej, członkinią kilku drużyn sportowych, lecz także uczestniczką przedstawień teatralnych oraz wiolonczelistką w szkolnej orkiestrze. Tymczasem Stany Zjednoczone wchodziły w kryzys gospodarczy, trudną zaś sytuację materialną rodziny pogorszyły krach giełdowy i recesja.

Virginia poprawiała słaby stan finansów, chwytając się wszelkich zajęć, np. dorabiała, łapiąc dzikie koty na potrzeby laboratorium zoologicznego. Marzyła jednocześnie, aby kontynuować naukę i zostać lekarką. Już w październiku 1929 roku, zanim ogł...

Do góry