Badania

Prawidłowe CRP i OB już nie pozwalają spać spokojnie

Dr n. med. Jerzy Bednarski

Na łamach czasopisma „International Orthopaedics” naukowcy z Barcelony zaprzeczają powszechnej opinii, według której wartości CRP oraz OB w granicach normy wykluczają infekcję po protezoplastyce stawu. Zgodnie z przeprowadzonymi przez badaczy doświadczeniami przy normach w tych wynikach badań obecność chorobotwórczych patogenów w stawie jest prawdopodobna bardziej niż przypuszczano.

Pomiar poziomu białka C-reaktywnego CRP (ang. C reactive protein) oraz odczynu Biernackiego OB jest niespecyficznym badaniem krwi określającym stan zapalny. Natomiast złotym standardem w określaniu rodzaju infekcji jest posiew płynu stawowego oraz barwienie metodą Grama. Są one wykonywane po wcześniejszym wykonaniu pomiaru CRP i OB. Gdy wartości są w normie, z reguły odstępuje się od wykonania dodatkowych badań, co może zagrażać zdrowiu pacjenta i grozić rozwinięciem się infekcji okołoprotezowej. Rangę problemu podwyższa to, że infekcja okołoprotezowa jest bardzo poważnym powikłaniem po zabiegu, wiążącym się z długim i kosztownym leczeniem. Zimmerli i wsp. stwierdzają w swojej pracy z 2004 roku, że infekcje po protezoplastyce biodra mogą występować nawet u 2 proc. chorych. Natomiast Portillm i wsp. w 2015 roku zasugerowali, że dużo częściej (nawet 15-20 proc. przypadków) występują także nieme infekcje.

Do góry