Made in poland

Jednoetapowe rekonstrukcje ucha

Elżbieta Borek
Konsultacja medyczna: dr Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne wraz z Oddziałem Laryngologii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie jest jedynym w Europie ośrodkiem, w którym wykonuje się niezwykle trudne, jednoetapowe rekonstrukcje ucha – zarówno przewodu słuchowego, jak i małżowiny usznej u dzieci i dorosłych z niedorozwojem narządu słuchowego. Drugim ośrodkiem, który także specjalizuje się w jednoczasowych operacjach ucha, jest prywatna klinika w Los Angeles. Nikt inny na świecie tego nie robi.

– Innowacyjność operacji polega na tym, że w czasie jednego zabiegu udrażniamy przewód słuchowy chorego i dokonujemy rekonstrukcji małżowiny usznej – tłumaczy dr n. med. Anna Chrapusta, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej szpitala Rydygiera. – Dotychczas takie działania były rozłożone na wiele etapów i trwały kilka miesięcy, a nawet lat, gdyż metody rekonstrukcji małżowiny usznej były niedoskonałe i czasem trzeba było wszystko zaczynać od nowa.

Pierwszy raz jednoetapową operację ucha w Krakowie przeprowadzono w kwietniu br. u 15-letniego Michała, który miał już za sobą trzy nieudane zabiegi (ryc. 1). Dziś proces gojenia i przebudowy jest prawie zakończony i Michał nie musi zakrywać już ucha (ryc. 2). Polepszył się również trochę jego słuch, szczególnie gdy chodzi o identyfikację kierunku, z którego dobiega głos.

Podobne zabiegi wykonano u pięciorga pacjentów. Operacje tego typu są stosowane u osób z mikrocją. Jest to wrodzony niedorozwój małżowiny usznej z całkowitym lub częściowym niewykształceniem przewodu słuchowego. Niedorozwój małżowiny usznej jest a...

Do góry