Nagrody nobla

Zegarmistrze światła (purpurowi?)

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Co roku, tak jak wiele innych osób, czekam z ciekawością na decyzje Komitetu Noblowskiego. Z jakiegoś powodu właśnie ta i tylko ta nagroda cieszy się tak powszechnym szacunkiem. Co prawda moje czekanie dotyczy w zasadzie tylko Nobla z dziedziny literatury – chyba się nie mylę, że większość innych czekających również interesuje się głównie tym Noblem – ale do medycyny czasem także zerknę. Zwykle nie rozumiem nic a nic. A kiedy mi ktoś tłumaczy, to jeszcze bardziej nie rozumiem. Jestem więc bez wątpienia właściwą osobą, żeby komentować tegorocznego Nobla dla Jeffreya C. Halla, Michaela Rosbasha i Michaela W. Younga!

Nobla przyznano za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytmy okołodobowe, czyli za wyjaśnienie, jak działa zegar biologiczny. Nie ludzki zegar biologiczny, lecz każdy zegar biologiczny – bo te zegary (a może raczej zegarki) są wszędz...

Do góry