Kraj

Kraków: Unijna pomoc

Elżbieta Borek

65 mln zł ze środków unijnych otrzymały trzy krakowskie placówki: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Warunkiem otrzymania dotacji była pozytywna ocena wniosku przez wojewodę, który decydował, czy dana inwestycja jest zgodna z mapą potrzeb zdrowotnych Małopolski.

Do góry