Flesz

Flesz

INK, IKA

     

Opieka (nie)skoordynowana

W ramach ryczałtu szpitale otrzymują pieniądze nie tylko na hospitalizację, ale także na opiekę poszpitalną w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych i na rehabilitację pacjenta poszpitalnego. Jednak dyrektorzy szpitali twierdzą, że nie można mówić o lepszej dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych.

Poza tym nie wiadomo, jak będą przebiegać postępowania konkursowe ani jakie będą kryteria. Nie wiadomo też, jakie będzie finansowanie, czy wzrośnie wycena punktu, czy za cztery-pięć lat w ogóle będą konkursy. Często jest taka sytuacja, że pacjenci, którzy z powodu zaostrzeń chorób powinni być hospitalizowani w trybie pilnym, a nie byli w szpitalu w stanie ostrym lub zagrażającym życiu, czekają, ponieważ w pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci poszpitalni. Nie ma jasnych kryteriów, jak rozpatrywać takie przypadki.

Kurs blisko domu

Jacek Kozakiewicz, prezes ORL w Katowicach, odniósł się do sprawy wstrzymania organizacji przez Śląską Izbę Lekarską obowiązkowych kursów do specjalizacji. Poinformował, że wielotygodniowe starania wraz z innymi okręgowymi izbami lekarskimi i Nacz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lekarz to funkcjonariusz publiczny

Aby tak się stało, konieczne są zmiany w regulacjach prawnych. Porozumienie rezydentów z ministrem zdrowia przewiduje nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przy [...]

Bez zakazu konkurencji

Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi, odniósł się do sytuacji, w której szpital przyjmując lekarza w celu odbycia specjalizacji w trybie rezydentury, zażąda podpisania przez niego [...]

Recepta na odległość

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia dotyczący wdrożenia e-recepty. W dokumencie znalazł się przepis umożliwiający wystawianie recepty bez [...]
Do góry