Nowości

Onkologia: Groźna otyłość, ale nie nadwaga

Lek. Bartosz Spławski

    

Badano związek między BMI w okresie dojrzewania a ryzykiem pozawpustowego raka żołądka w populacji izraelskiej.

W przedstawianym badaniu oceniano czynniki prognostyczne raka żołądka zlokalizowanego poza wpustem (NCGC – non-cardia gastric cancer), ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika masy ciała (BMI) w późnej młodości.

Przeanalizowano kohortę ponad 1 mln mężczyzn oraz ponad 700 tys. kobiet pochodzenia żydowskiego, którzy przeszli obowiązkowe badania fizykalne w wieku 16-19 lat (preferowany wiek pomiaru – 17 lat) w latach 1967-2002. Dzięki współpracy z krajowym rejestrem nowotworów uczestnicy byli obserwowani w kierunku wystąpienia NCGC do 31 grudnia 2012 roku. Mediana obserwacji wyniosła 23 lata. Stwierdzono 515 przypadków zachorowania na raka żołądka zlokalizowanego poza wpustem (379 u mężczyzn i 136 u kobiet), a średni wiek wynosił 47 lat (przedział 39,3-53,4 roku).

Otyłość nastolatków, ale nie nadwaga, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia NCGC.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Nadwaga lub otyłość są czynnikami ryzyka występowania wielu nowotworów złośliwych. Istnieją znaczące powiązania między wskaźnikiem masy ciała (BMI) w wieku dorosłym [...]

Do góry