Nowości

Kardiologia: Wysiłek fizyczny w prewencji choroby wieńcowej

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

    

Niska aktywność fizyczna wiąże się z 2,6-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego i zgonu w porównaniu z grupą osób bardzo aktywnych fizycznie.

Od dawna wiadomo, że brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia stanowią czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Regularny wysiłek fizyczny obniża to ryzyko poprzez korzystny wpływ na wiele jego czynników: obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza stężenie cholesterolu frakcji LDL, zmniejsza insulinooporność i wpływa na redukcję masy ciała. Takie efekty dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a korzystne działanie wysiłku fizycznego obserwuje się w bardzo szerokim przedziale wiekowym – od dzieciństwa do późnej starości.

Celem badania przeprowadzonego przez grupę fińskich naukowców była ocena znaczenia prognostycznego zmian aktywności fizycznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Analiza objęła 1746 pacjentów z rozpoznaną angiograficznie chorobą niedokrwien...

Do góry