Made in poland

Retinopatia cukrzycowa zdiagnozowana smartfonem i kamerą ręczną

Agnieszka Kasperska

Konsultacja medyczna: prof. Robert Rejdak

W Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie testowana jest nowa metoda badania wzroku za pomocą smartfona ze specjalną nakładką oraz kamery. Korzystać mogliby z niej wszyscy pacjenci chorzy na cukrzycę, którzy czekają dziś w gigantycznych kolejkach do okulisty. Pacjenci ci muszą być regularnie konsultowani u okulistów, ponieważ może się u nich rozwijać retinopatia cukrzycowa. Do czynników jej rozwoju należą m.in.:

  • niewłaściwe wyrównanie cukrzycy,
  • ciąża u kobiet chorych na cukrzycę,
  • towarzyszące nadciśnienie tętnicze.


Prowadząca do nieodwracalnej ślepoty choroba rozwija się z upływem czasu. Po 20 latach cechy retinopatii w badaniu okulistycznym stwierdza się u 99 proc. chorych na cukrzycę typu 1 oraz u 60 proc. chorych na cukrzycę typu 2.

– Dlatego tak ważne są badania – podkreśla prof. dr hab. med. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie. – Tymczasem polska medyczna rzeczywistość jest taka, że chorzy na cukrzycę czekają w bardzo długich kolejkach na konsult...

Do góry