Moim zdaniem

Książka skarg i zażaleń

Opracowała: Irena Fober

Prof. dr hab. Dorota Karkowska, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:

15 proc. – o tyle, do 5678, wzrosła w 2017 roku liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne.

7 proc. spraw zakończyło się aktem oskarżenia lub wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze.

Wzrost liczby skarg składanych w prokuraturze i w sądzie napędzany jest – nie ma co ukrywać – bardzo dynamicznym rozwojem prawa medycznego. O ile jeszcze 15 lat temu niewiele osób zajmowało się takimi zagadnieniami, o tyle dzisiaj firm prawniczych, ale też ubezpieczeniowych, które tylko w tym się wyspecjalizowały, jest coraz więcej. Poza tym sami pacjenci odchodzą od modelu paternalistycznej zależności na rynku usług medycznych. W relacji z lekarzem pacjent oczekuje, że podjęcie określonych działań przyniesie określony skutek. Pojawiło się nowe pokolenie pacjentów, którzy traktują system opieki zdrowotnej nie na zasadzie powołania, lecz widzą w nim normalne interakcje między klientem a podmiotem, do którego zwracają się o określoną usługę.

Do góry