Made in poland

Podskórny kardiowerter u najmłodszego dziecka w Polsce

Elżbieta Borek

Konsultacja medyczna: dr hab. Marek Jastrzębski

Wszczepienie kardiowertera defibrylatora u chorych z arytmią jest zabiegiem wykonywanym standardowo. Elektrody wszczepiane są do serca drogą przezżylną, co wiąże się z głęboką ingerencją w funkcjonowanie serca i staje się zaczątkiem różnych powikłań w ciągu dalszego życia pacjenta.

Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera defibrylatora (S-ICD), bez jakichkolwiek elementów umieszczonych wewnątrznaczyniowo, jest wykonywane rzadko, gdy pacjent z przyczyn medycznych nie kwalifikuje się do zabiegu standardowego lub gdy oczekuje się wyjątkowych korzyści klinicznych z takiego typu urządzenia. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie wszczepiono S-ICD u najmłodszego dziecka w Polsce (12 lat). Był to zarazem jeden z niewielu takich zabiegów przeprowadzonych u dzieci w Polsce.

– Implantacja podskórna kardiowertera to zabieg małoinwazyjny i bezpieczny. Wykonuje się niewielkie nacięcie z boku klatki piersiowej, przez które wprowadzane są elektrody i urządzenie mające umiarowić pracę serca w razie wystąpienia niebezpieczny...

Kardiowerter defibrylator nieustannie monitoruje pracę serca i potrafi wykryć groźne dla życia arytmie. Leczy migotanie komór (defibrylacja) oraz częstoskurcze komorowe (kardiowersja). Działa jak bezpiecznik – włącza się samoczynnie w momencie wys...

Do góry