Pytanie prawne

17-Pytanie prawne wrzesień.html

Mam pytanie dotyczące stosowania RODO. Szef prywatnej przychodni, w której pracuję, powiedział, że w związku z RODO mamy bezwzględnie zapraszać pacjentów po imieniu. Tymczasem miałem taki incydent, że na hasło „pani Ewa” zerwały się dwie kobiety. Kiedy ustaliłem, jaka jest właściwa kolejność, jedna z nich zarzuciła mi, że stosuję RODO bezmyślnie i narażam pacjentów. Czy miała rację?

Zarzut ze strony pacjentki był bezzasadny. Zgodnie z RODO podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny wdrażać środki organizacyjne zapewniające poufność przetwarzanych danych osobowych (art. 32 RODO). Oznacza to m.in., że krąg osób, które powinny mieć dostęp do danych osobowych określonej osoby, powinien być zakreślony możliwie wąsko, uwzględniając cel, w jakim te dane są przetwarzane. W kontekście realiów podmiotów wykonujących działalność leczniczą oznacza to m.in.:

Do góry