Flesz

FLESZ

IKA

Odpracowanie bonu

Ministerstwo Zdrowia rozwiało wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami wynikającymi ze zmienionej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wielu lekarzy zatrudnionych w szpitalach klinicznych pracuje na 1/4 etatu szpitalnego i 3/4 etatu akademickiego. Czy będzie to wliczone do okresu odpracowywania bonu stypendialnego? Z komunikatu wydanego przez resort wynika jednoznacznie, że nie.

Urzędnicy wyjaśniają, że etat akademicki to etat na uniwersytecie medycznym lub w innej szkole wyższej. Zgodnie z art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zamian za podwyższone wynagrodzenie w trakcie rezydentury lekarz może się zobowiązać do wykonywania zawodu w kraju w podmiocie, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunku tego nie spełniają uniwersytet medyczny ani inna wyższa uczelnia, która zatrudnia lekarza na etacie akademickim.

Dotrwać do emerytury

Ustawa o POZ jest pełna pułapek i nie przystaje do rzeczywistości – twierdzi Porozumienie Zielonogórskie i domaga się zmian. Największe zastrzeżenia dotyczą odebrania uprawnień do pracy w POZ lekarzom bez specjalizacji z medycyny rodzinnej, intern...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dotrwać do emerytury

Ustawa o POZ jest pełna pułapek i nie przystaje do rzeczywistości – twierdzi Porozumienie Zielonogórskie i domaga się zmian. Największe zastrzeżenia [...]

Zbyt pospiesznie

Porozumienie Zielonogórskie zgłasza kolejne uwagi o podstawowej opiece zdrowotnej. Uchwalona pod koniec ub.r. ustawa zakłada zwiększenie odpowiedzialności lekarza POZ za opiekę [...]

Przepis na receptę

Znowelizowane przepisy przynoszą sporo zmian. Rozporządzenie uściśla m.in. przepis mówiący o technice nanoszenia treści na receptę papierową – w sposób czytelny [...]

Specjalna lista

W szpitalach brakuje lekarzy, a zakaz konkurencji uniemożliwia ich swobodne zatrudnienie? NFZ przyjdzie szpitalom z pomocą. Wprowadzi zasady umożliwiające dodatkowe zatrudnianie [...]
Do góry