Nowości

Położnictwo: Prewencja cukrzycy ciążowej i jej powikłań

Lek. Elżbieta Świeściak

Potwierdzono znaczącą redukcję częstości cukrzycy ciążowej wśród kobiet przyjmujących myo-inozytol.

Myo-inozytol obok metforminy jest preparatem stosowanym w prewencji wystąpienia cukrzycy ciążowej i jej powikłań.

We wcześniejszym małym badaniu randomizowanym wykazano protekcyjny efekt myo-inozytolu u ciężarnych z podwyższonym stężeniem glukozy w I trymestrze ciąży. Tej korzyści nie potwierdzono w ostatnio opublikowanym badaniu kontrolowanym placebo, w którym podawano małą dawkę myo-inozytolu ciężarnym z wywiadem rodzinnym obciążonym cukrzycą typu 2.

Z uwagi na istniejące rozbieżności retrospektywnie oceniono kliniczne i metaboliczne wyniki suplementacji myo-inozytolem prowadzonej w trzech badaniach randomizowanych, w których ciężarnym z różnymi czynnikami ryzyka cukrzycy ciążowej podawano 2 x...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Słabym punktem cytowanej pracy jest jej retrospektywny charakter przy niewątpliwej zalecie, jaką była podobna populacja i metodologia pierwotnych badań. Konieczne jest [...]

Do góry