Flesz

IKA

Ostrożne rezydentury

Liczba rezydentur sukcesywnie rośnie, ale to wciąż za mało, biorąc pod uwagę potrzeby. Widoczny wzrost odnotowano wiosną ub.r. po podpisaniu porozumienia protestujących lekarzy z ministrem zdrowia. Przyznano wówczas o 47 miejsc więcej w porównaniu z marcem 2017 roku. Niestety, w tym roku wzrost wyhamował. Na wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie w terminie 1-31 marca br. przyznano 1916 rezydentur. To zaledwie o 13 miejsc więcej w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, kiedy udostępniono 1903 miejsca.

Najwięcej rezydentur przyznano w dziedzinach priorytetowych: choroby wewnętrzne – 229 miejsc, psychiatria – 119 miejsc, medycyna rodzinna – 103 miejsca, anestezjologia i intensywna terapia – 99 miejsc. Najmniej w dziedzinach: balneologia i medycyna fizykalna – po 2 miejsca, endokrynologia, kardiologia dziecięca, medycyna sportowa, periodontologia i chirurgia plastyczna – po 3 miejsca, angiologia, neurochirurgia i ortodoncja – po 5 miejsc, alergologia – 7 miejsc. Na chirurgię naczyniową i chirurgię szczękowo-twarzową przypadło po 9 miejsc. 

Konieczne akredytacje

Przypadki prezentowane w czasie europejskich kongresów patologów będą dostępne na platformie edukacyjnej – taka decyzja zapadła podczas ostatniego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Patologów (ESP), które odbyło się 16 lutego w Brukseli. Dyskutowano też na temat wprowadzenia egzaminu europejskiego oraz systemu potwierdzania kompetencji (recertification) wśród patologów w Europie. Planuje się, że egzamin będzie traktowany jako progresywny test wiedzy z zakresu patologii (patomorfologii).

Omówiono także sprawę przechowywania materiałów w zakładach patologii. Będą tworzone biobanki służące m.in. do celów naukowych. W Polsce zakłady patologii muszą przechowywać materiały przez 20 lat. Problemem jest to, że materiałów przybywa, a miejsca do ich przechowywania drastycznie brakuje. W patomorfologii konieczne są systemowe zmiany, o czym mówią patolodzy. Wskazują też na konieczność wprowadzenia akredytacji dla zakładów patologii uprawnionych do przeprowadzania badań finansowanych przez NFZ.

Szpitale bez lekarzy

Lista szpitali, w których brak lekarzy, zagraża wykonywaniu świadczeń i szybko się wydłuża.

Lista powstała z inicjatywy resortu, który próbował ukrócić proceder pracy lekarzy w wielu miejscach. Znowelizowana ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przewidywała m.in. podwyżki dla specjalistów do kwoty 6750 ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cyfryzacja żółwim krokiem

Analitycy firmy badawczej BioStat podkreślają, że ogólny postęp cyfryzacji w ochronie zdrowia wciąż nie osiągnął zadowalającego poziomu. Mimo że lekarze zaopatrują [...]

Na innych zasadach

Od przyszłego roku obowiązkowo będą wystawiane wyłącznie e-recepty. Nie będzie to dotyczyło jednak recept pro auctore i pro familiae. W ich [...]

Skandaliczne rozdanie

Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w przesłanym stanowisku ostro sprzeciwił się „skandalicznie niskiej” liczbie miejsc na [...]

Reforma kształcenia

OIL w Warszawie udostępniła propozycje reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy przygotowane przez zespół przy ministrze zdrowia.

Wyrażanie sprzeciwu

Po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, pacjent za życia może wyrazić sprzeciw odnośnie do udostępniania osobom bliskim swojej [...]

Nie chcą oceniać

Dlaczego brakuje biegłych? Lekarze nie czują się komfortowo, gdy muszą oceniać kolegów po fachu. Zniechęcają też stawki. W ubiegłym roku Śląska [...]

Szczepienie dobrowolne

Po wypowiedzi Łukasza Jankowskiego, prezesa OIL w Warszawie, na temat pomysłu obowiązkowych szczepień lekarzy ostro zaatakowały go ruchy antyszczepionkowe. Pomysł, by [...]

Do góry