Inwestycje

Kierunek: trombektomia mechaniczna

Joanna Pluta

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy zakończono wart ok. 1 mln zł kompleksowy remont Pracowni Radiologii Zabiegowej. Pracownia wykonuje rocznie około 850 zabiegów, w tym 200 to procedury związane z neuroradiologią.

Modernizacja trwała ok. 2,5 miesiąca. – Sala została wyremontowana i wyposażona m.in. w wydajny system klimatyzacji, który spełnia nawet wymogi sali operacyjnej – mówi dr n. med. Grzegorz Meder, kierownik pracowni.

Najważniejszy nabytek to nowoczesny angiograf, na który szpital bardzo czekał. – Jest wyposażony w systemy pozwalające znacznie zredukować dawkę promieniowania podczas zabiegu, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego – mówi kierownik pracowni. – Rozbudowane oprogramowanie umożliwia wykonywanie rekonstrukcji przestrzennych, prowadzenie zaawansowanej analizy naczyń oraz trójwymiarową śródnaczyniową nawigację w czasie rzeczywistym.

Do góry