Podatki

Kasy fiskalne online także dla lekarzy

Edyta Szewerniak-Milewska

Po długich miesiącach ciszy (od kwietnia 2018 roku) nagle ożył projekt nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach, wprowadzający obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Prezydent go podpisał, czym przesądził objęcie lekarzy obowiązkiem wymiany kas fiskalnych na modele online do końca 2020 roku.

Ten termin może się wydawać odległy, ale planowane zmiany warto brać pod uwagę już teraz, np. w razie konieczności wymiany pamięci fiskalnej w obecnie używanej kasie lub w przypadku nabycia nowego urządzenia. Modeli nowoczesnych kas online co prawda nie ma jeszcze na rynku zbyt wiele, ale to się będzie zmieniać i warto śledzić aktualną ofertę.

Z tego punku widzenia dobrze, że lekarze nie znaleźli się w gronie podatników, których obowiązek wymiany kas na modele online dotknie jako pierwszych – są nimi np. przedsiębiorcy zajmujący się naprawianiem pojazdów silnikowych i motorowerów oraz wymianą i zakładaniem, bieżnikowaniem i regeneracją opon, także sprzedawcy paliw. Oni ze starych kas będą mogli korzystać tylko do końca 2019 roku. W drugiej turze (do 30 czerwca 2020 roku) kasy będą musieli wymienić m.in. hotelarze, właściciele placówek gastronomicznych (także działających sezonowo) oraz sprzedawcy węgla.

Do góry