Innowacje

Chodzi o przetarcie śladów, które już istniały

Konrad Wojciechowski

Aż 1 na 250 osób na świecie cierpi na afazję i potrzebuje efektywnej terapii, która przyspieszy rehabilitację oraz uczyni ją bardziej skuteczną. Naukowcy z warszawskiej firmy Neuro Device opracowali nowy system do wspierania rehabilitacji zaburzeń mowy za pomocą neuromodulacji.

Afazja to całkowita lub częściowa utrata mowy, ale też upośledzenie zdolności rozumienia języka, pisania oraz czytania. Może się objawiać tworzeniem nowych słów lub używaniem ich w niepoprawny sposób albo łączeniem w niezrozumiałe wyrażenia (afazja Wernickiego, zwana płynną). Może też skutkować powolną, złą wymową, przerywaną długimi pauzami między wyrazami (afazja Broca, zwana niepłynną), utrudniając normalne porozumiewanie się z otoczeniem. Afazji często towarzyszą inne dolegliwości, np. porażenie połowiczne, utrata połowy pola widzenia, problemy z pamięcią, przełykaniem bądź padaczka.

Przyczyny afazji są zróżnicowane.

– Według epidemiologicznych opracowań naukowych afazja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń w wyniku udaru mózgu. W ostrej fazie udaru stwierdzamy ją u 21-38 proc. pacjentów. To schorzenie dotyka co roku od 70 tys. do 90 tys. Polaków. ...

Standardową terapię z takimi pacjentami prowadzą logopedzi i neuropsycholodzy. Sesja trwa średnio 45 minut, ale aby leczenie mogło przynieść optymalny efekt, trzeba uczęszczać na rehabilitację co najmniej pięć razy w tygodniu.

Do góry