Made in poland

Nowatorska operacja skoliozy

Monika Stelmach

Konsultacja medyczna: lek. Paweł Grabala

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przeprowadzono pierwszą w Polsce operację bez usztywniania kręgosłupa u dziecka ze skoliozą idiopatyczną. Metoda VBT pozwala pacjentowi w sześć tygodni wrócić do aktywności fizycznej i odzyskać pełną sprawność.

Operację korekcji skoliozy idiopatycznej przeprowadzono nowatorską techniką bez usztywniania kręgosłupa, tzw. VBT (ang. vertebral body tethering). Innowacyjna metoda polega na wszczepieniu w kręgosłup z dostępu przedniego systemu śrub oraz specjalnych taśm elastycznych, dzięki czemu można skorygować skrzywienie, zderotować – zmniejszyć, a nawet całkowicie usunąć garb żebrowy, a wszystko bez konieczności usztywniania kręgosłupa. Wykorzystywany jest również potencjał wzrostowy dziecka, który umożliwia samoistną korekcję skrzywienia wraz ze wzrostem.

Stosowane do tej pory techniki operacyjne leczenia skolioz idiopatycznych polegały na korekcji deformacji z zastosowaniem tzw. spondylodezy, czyli usztywnienia kręgosłupa na stałe. Taka operacja dawała bardzo dobre efekty kosmetyczne, hamowała pos...

– Oczywiście, jak każda operacja, tak i metoda VBT niesie za sobą ryzyko powikłań, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, dużych naczyń krwionośnych, infekcji, a nawet zgonu. Jednak w rękach doświadczonego chirurga operacja jest minimalnie inwazyjna, ...

Do góry