Moim zdaniem

Trudno mówić o resocjalizacji lekarza w więzieniu

Opracowała: Irena Fober

155 – art. Kodeksu karnego, po którego nowelizacji z 16 maja 2019 roku za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci grozić będzie od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd nie będzie miał możliwości zastosowania warunkowego wymierzenia kary.

Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Stosowanie kary pozbawienia wolności za każdy, bez wyjątku, przypadek nieumyślnego spowodowania śmierci, nawet jeśli doszło do tego podczas ratowania życia lub zdrowia pacjenta, spowoduje odpływ lekarzy od takich specjalizacji jak chirurgia czy ginekologia, które są szczególnie narażone na ryzyko powikłań.

Odpływ kadry z ryzykownych specjalizacji spowoduje, że ci lekarze, którzy zostaną na swoich oddziałach, przy narastających brakach kadrowych będą narażeni na jeszcze większe ryzyko popełnienia błędu medycznego. Coraz więcej lekarzy będzie też wyjeżdżać do pracy za granicę.

Nasili się zjawisko medycyny asekuracyjnej – lekarze, obawiając się niemal automatycznego stosowania bezwzględnej kary pobawienia wolności, zaczną rezygnować z wykonania zabiegu metodą skuteczniejszą, choć obarczoną większym ryzykiem wystąpienia s...

Do góry