Na ważny temat

Reforma SOR-ów bez poparcia Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej

INK

Funkcję ordynatora i kierownika szpitalnych oddziałów ratunkowych będą mogli sprawować lekarze bez specjalizacji z medycyny ratunkowej oraz bez doświadczenia w pracy na SOR-ach – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W wydanym oświadczeniu Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej sprzeciwia się proponowanym zmianom.

Do góry