Podatki

Ewidencja każdej sprzedaży

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarzu! Jeżeli masz kasę fiskalną, do końca maja 2019 roku powinieneś wywiązać się z nowego obowiązku. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, warto to jak najszybciej nadrobić.

Z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika bowiem, że podatnik użytkujący kasę fiskalną jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję sprzedaży na kasie z informacją o podstawowych zasadach ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych oraz o skutkach nieprzestrzegania przepisów. Co ważne, ten obowiązek informacyjny dotyczy wszystkich osób prowadzących ewidencję, bez względu na sposób i formę powierzenia im tej pracy.

Do góry