Bez reszty

Zmowa milczenia

Dr Krzysztof Kuszewski

Ekspert ds. zdrowia publicznego

Jednym życie dało szansę, aby coś dobrego zrobić, a innym nie. Mnie się trafiło to pierwsze. Byłem sekretarzem podstolika Okrągłego Stołu, do spraw zdrowia. Mam przed sobą protokół końcowy, w którym musiałem podpisać każdą stronę.

Cud nad Wisłą, bo jeśli Polacy mają wspólny cel, to mimo ewidentnych różnic politycznych mogą razem do niego dążyć. Jeśli przeczytać ze zrozumieniem wspomniany protokół końcowy, można zobaczyć, że wszystkie punkty zrealizowano, z wyjątkiem zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

I tak jest do dziś. Przeznaczamy poniżej 5 proc. Produktu Krajowego Brutto, a więc niemal najmniej w Europie. Ponadto zlikwidowano samorządne i zdecentralizowane kasy chorych, powołane jako publiczne instytucje ubezpieczeniowe, i powstał jeden sam...

Do góry