Podatki

Indywidualny rachunek

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 1 stycznia 2020 roku należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT każdy podatnik wpłaci na swój indywidulany rachunek. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat tych podatków będą aktywne tylko do końca 2019 roku. Dlatego jak najszybciej warto sprawdzić i zachować numer swojego mikrorachunku podatkowego.

Udostępniony przez Ministerstwo Finansów generator mikrorachunków podatkowych znajduje się na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy w nim podać swój numer PESEL (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT) albo NIP (w przypadku pozostałych podmiotów).

Do góry